Urządzenie medyczne klasy IIa (zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG) Vitafon jest oznaczony znakiem CE 1304 i jest dopuszczony do sprzedazy na terenie Unii Europejskiej

Certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną CE 1304 SIQ (IQNet)